Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης "Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη"Postgraduate programme "Environmental Protection & Sustainable Development"
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-20


Επανίδρυση του ΠΜΣ "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" (ΦΕΚ Β-3788/2018)

Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τέλη φοίτησης (ΦΕΚ Β-3387/2018)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2018

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations