Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης "Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη"Postgraduate programme "Environmental Protection & Sustainable Development"
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ-ΠΠΒΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations