Πρόγραμμα Σπουδών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Τίτλος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Κωδικός
ΠΠΒΑ.11
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Κρεστενίτης Ι., Καραμπάς Θ.

Σκοπός

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και εμπειρίας στην εκπόνηση σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών στις οποίες σχεδιάζονται ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

 • να αξιολογεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις άλλες φυσικές και κοινωνικο-οικονομικές διεργασίες που προκαλούν οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη,
 • να γνωρίζει τις διαδικασίες και μεθοδολογίες για την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και τη σχετική νομοθεσία,
 • να παρουσιάζει σενάρια και σχέδιο προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.

Περιεχόμενο

Το μάθημα διαρθρώνεται σε 12 ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών
 2. Αρχές Διαχείρισης Παρακτίων Ζωνών - Αρχές Αειφόρου/ βιώσιμης ανάπτυξης
 3. Το φυσικό και το ανθρώπινο σύστημα που αλληλοεπιδρούν στην παράκτια ζώνη: στοιχεία για τις βασικές παραμέτρους κάθε συστήματος
 4. Μηχανισμοί παράκτιας διάβρωσης – επιπτώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Παράκτια έργα μηχανικού και πως αυτά επηρεάζουν την παράκτια ανάπτυξη.
 5. Κλιματικές αλλαγές, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αύξηση της διακύμανσης της μετεωρολογικήs παλίρροιας.
 6. Θεσμικό πλαίσιο: στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών. Φορείς διαχείρισης.
 7. Δημόσια συμμετοχή: Σύμβαση ’αρχους, δομές κοινωνικής ενεργοποίησης.
 8. Φέρουσα ικανότητα παράκτιας ζώνης -  Χρήσεις γης, τουρισμός, αισθητική του παράκτιου τοπίου, ποιότητα παράκτιων υδάτων.
 9. Διαχείριση φυσικών πόρων και διαχείριση προβλημάτων που συνυπάρχουν στην παράκτια ζώνη
 10. Εργαλεία διαχείρισης. Δείκτες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.
 11. Ανάλυση/ διαχείριση επικινδυνότητας - Χάρτες τρωτότητας.
 12. Προστατευόμενες περιοχές, διαχειριστικά σχέδια, δυνατότητες ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής.

Εκπόνηση Θέματος

Χωρισμός σε ομάδες και παρουσίαση από τους φοιτητές μιας παράκτιας περιοχής και οργάνωση των δεδομένων και των αποφάσεων για το μοντέλο ανάπτυξης.

 

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations