Πρόγραμμα Σπουδών

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παράκτιων και Θαλασσίων Τεχνικών Έργων

Τίτλος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παράκτιων και Θαλασσίων Τεχνικών Έργων
Κωδικός
ΠΠΒΑ.12
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Κρεστενίτης Ι., Καραμπάς Θ., Λουκογεωργάκη Ε.,

Σκοπός

Η απόκτηση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παράκτιων και θαλασσίων έργων και μεθοδολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

 • να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις αναρρυθμίσεις των διεργασιών που προκαλούν τα παράκτια και θαλάσσια έργα,
 • να μπορεί να ασχοληθεί με τα περιβαλλοντικά προβλήματα των παράκτιων και θαλασσίων έργων στη φάση λειτουργίας τους καθώς και με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων,
 • να γνωρίζει και ελέγχει τα κριτήρια ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος και να συντάσσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκτιων και θαλασσίων έργων.

Περιεχόμενο

Το μάθημα διαρθρώνεται σε 11 ενότητες:

 1. Εισαγωγή στο θαλάσσιο περιβάλλον – τεχνικά έργα.
 2. Φυσικά – χημικά – βιολογικά χαρακτηριστικά του θαλασσίου περιβάλλοντος. Δίκτυα συνεχούς παρακολούθησης.
 3. Περιβαλλοντικές προδιαγραφές παράκτιου περιβάλλοντος – ελληνική, ευρωπαϊκή & διεθνής νομοθεσία και εμπειρία.
 4. Παράκτια και θαλάσσια τεχνικά έργα – περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον στη φάση της κατασκευής
 5. Παράκτια και θαλάσσια τεχνικά έργα – περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον στη φάση της λειτουργίας.
 6. Ειδικά θέματα - διάβρωση ακτών – υπολογισμοί – τεχνικές αντιμετώπισης.
 7. Ειδικά θέματα- υποβρύχιοι αγωγοί εκροής λυμάτων – θερμική ρύπανση.
 8. Ειδικά θέματα- Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων.
 9. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – βασικά υπολογιστικά εργαλεία.
 10. Αποκατάσταση θαλασσίου περιβάλλοντος.
 11. Ατυχήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον – πρόγνωση - αντιμετώπιση

Εκπόνηση Θέματος

Χωρισμός σε ομάδες και παρουσίαση από τους φοιτητές ενός παράκτιου ή θαλάσσιου έργου (υπαρκτού ή υποθετικού) και μελέτη των επιπτώσεών του στο παράκτιο περιβάλλον κατά την κατασκευή του και την λειτουργία του.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations