Πρόγραμμα Σπουδών

Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας

Τίτλος

Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας

Κωδικός
ΠΠΒΑ.3
Κατηγορία

Υποχρεωτικό

Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Καλφακάκου Γ., Αλεξίου Δ., Αρετούλης Γ., Ξενίδης Ι.

Σκοπός

Η κατανόηση των βασικών αρχών και η εκμάθηση τεχνικών εφαρμογής της ανάλυσης αποφάσεων και επικινδυνότητας για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αναγνωρίζει και εκτιμά ποσοτικά τον βαθμό αβεβαιότητας ή αξιοπιστίας των διάφορων μεταβλητών και παραμέτρων που μελετά,
  • να αντιλαμβάνεται την έννοια της επικινδυνότητας στα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα και να εφαρμόζει μεθόδους για την ποσοτικοποίησή του,
  • να κατασκευάζει δένδρα αποφάσεων για διάφορους τύπους προβλημάτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων,
  • να επιλύει προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζοντας αρχές και μεθόδους της ανάλυσης αποφάσεων.

Περιεχόμενο

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων: Τύποι πιθανότητας. Μαθηματικές σχέσεις. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές τους.

Θεωρία αποφάσεων: Μητρώα αποφάσεων. Δένδρα αποφάσεων. Αρχές κατασκευής και ανάλυσης δένδρων αποφάσεων.

Θεωρία και εφαρμογές της χρησιμότητας: Η έννοια της χρησιμότητας (προτίμησης). Συναρτήσεις χρησιμότητας. Ιδιότητες και εφαρμογή των συναρτήσεων χρησιμότητας.

Κριτήρια αποφάσεων: Τύποι κριτηρίων. Αβεβαιότητα. Επικινδυνότητα. Η αξία της πληροφορίας.

Καθορισμός και αποτίμηση της επικινδυνότητας: Θεωρία αξιοπιστίας. Αξιοπιστία συστήματος. Ανάλυση αβεβαιότητας. Πιθανολογική προσέγγιση της επικινδυνότητας. Εκτίμηση, ποσοτικοποίηση και διαχείριση της επικινδυνότητας.

Λήψη αποφάσεων: Απλές και σύνθετες αποφάσεις. Αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας ή κινδύνου. Πολυκριτηριακή ανάλυση. Μέθοδος του συμβιβαστικού προγραμματισμού.

Μελέτη πρακτικών προβλημάτων: Εφαρμογές στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, τη γεωτεχνολογία, και τις μεταφορές.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations