Πρόγραμμα Σπουδών

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τίτλος

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Κωδικός
ΠΠΒΑ.4α
Κατηγορία

Υποχρεωτικό

Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Σαββαΐδης Π., Υφαντής Ι.

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας στη θεωρία και χρήση μεθόδων και λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να συλλέγει, εισάγει και διαχειρίζεται δεδομένα με ΓΣΠ, με βάση γεωγραφικές και χρονικές παραμέτρους,
  • να εξάγει τις επιθυμητές πληροφορίες και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στα ΓΣΠ. Στοιχεία γεωγραφικών δεδομένων Εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων στο ΓΣΠ. Διαχείριση βάσεων δεδομένων. Ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριών. Παρουσίαση ανάλυσης και αποτελεσμάτων.

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations