Πρόγραμμα Σπουδών

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές

Τίτλος

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές

Κωδικός
ΠΠΒΑ.4γ
Κατηγορία

Υποχρεωτικό

Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Βαφειάδης Μ.

Σκοπός

Η απόκτηση των βασικών γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας στη χρήση στατιστικών μεθόδων και τεχνικών για την επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να εφαρμόζει τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους και τεχνικές στη διαδικασία επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων,
  • να χειρίζεται με επιτυχία ειδικά στατιστικά προγράμματα στον Η/Υ.

Περιεχόμενο

Βασικές στατιστικές κατανομές.
Κλασικές μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης.
Μη παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης.
Γραφική ανάλυση δεδομένων.
Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση.
Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση χωρικών μεταβλητών.
Η μέθοδος kriging.
Χρήση ειδικών πακέτων στατιστικής για Η/Υ.

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations