Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον

Τίτλος

Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον

Κωδικός
ΠΠΒΑ.8
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Κεχαγιά Φ.

Σκοπός

Η ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών και τις μεθόδους εκτίμησής τους και η εκπαίδευση και εκμάθηση μέτρων διαχείρισης και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αντιλαμβάνεται σφαιρικά την όλη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τις νομοθετικές της λειτουργίες στην Ελλάδα,
  • να γνωρίζει επαρκώς όλες τις πιθανές επιπτώσεις των μεταφορών και της κυκλοφορίας στο περιβάλλον καθώς και τις μεθόδους εκτίμησης του μεγέθους τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού έργου,
  • να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών με την ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας και της ζήτησης για μετακινήσεις καθώς και της στάθμευσης.

Περιεχόμενο

Επιπτώσεις των συστημάτων μεταφορών και της συγκοινωνιακής πολιτικής στο περιβάλλον: Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στην κυκλοφορία.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές και τα συγκοινωνιακά έργα: Η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον σε σχέση με τις μεταφορές. Διαδικασίες, περιεχόμενα και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία: Τοπική και πλανητική ρύπανση. Κλιματικές αλλαγές. Εκτίμηση εκπομπών και μοντέλα διασποράς. Μέτρα μείωσης του προβλήματος.

Κυκλοφοριακός θόρυβος: Βασικές έννοιες, μεθοδολογία και δείκτες μέτρησης. Μοντέλα πρόβλεψης θορύβου από την οδική κυκλοφορία. Χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου.

Οπτική ενόχληση από την κυκλοφορία: Δείκτες οπτικής ενόχλησης, μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης.

Κατακερματισμός δημόσιου χώρου και μετακινήσεις πεζών: Επίπεδα εξυπηρέτησης ροής πεζών. Μέτρα βελτίωσης ροής πεζών.

Περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές: Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Βελτίωση ροής οχημάτων. Αποθάρρυνση χρήσης ΙΧ με προνομιακή μεταχείριση οχημάτων υψηλής πλήρωσης. Εναλλακτικά μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον. Ποδηλατόδρομοι. Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

Μεταφορές και ασφάλεια: Η ασφάλεια στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.

Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και επιπτώσεις στο περιβάλλον: Θεώρηση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Σύγχρονες τεχνολογίες της τηλεματικής: Εφαρμογή τους στις μεταφορές και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations