Δημιουργία της ιστοσελίδας


Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Υπεύθυνος έργου:

Καθηγητής Περικλής Λατινόπουλος

Υπεύθυνος ιστοσελίδας:

Καθηγητής Περικλής Λατινόπουλος

Σχεδίαση ιστοσελίδας:

Καθηγητής Περικλής Λατινόπουλος,
Καθηγήτρια Νιόβη Χρυσομαλλίδου,
Νίκος Πάχτας

Ανάπτυξη ιστοσελίδας:

Νίκος Πάχτας

Διαχείριση ιστοσελίδας:

Ζήσης Μάλλιος

 

 

 


home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations