Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα Ομοιογενοποίσης

Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διαρθρώνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους εξής στόχους: α) τον εμπλουτισμό και την ομοιογενοποίηση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" που δεν είναι πολιτικοί μηχανικοί σε συγκεκριμένα επιστημονικά ζητήματα που συνιστούν και το βασικό υπόβαθρο των γνώσεων αντίστοιχων μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος και β) την εξοικείωση των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών φοιτητών με τα υπόψη επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί γι’ αυτούς η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων επιλογής τουπρογράμματος.

Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" είναι τα ακόλουθα.

 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΠΒΑ.O1 Στοιχεία Χημείας Περιβάλλοντος Νταρακάς Ε.
Τσιρίδης Β.


ΠΠΒΑ.O2 Στοιχεία Υδατικών Πόρων Θεοδοσίου Ν.
Φωτοπούλου Ε.


ΠΠΒΑ.O3 Στοιχεία Ωκεανογραφίας και Ακτομηχανικής Καραμπάς Θ.ΠΠΒΑ.Ο4 Στοιχεία Γεωλογίας και Γεωμηχανικής Μπακάσης Η.


Όλα τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο, δεν πιστώνονται με διδακτικές μονάδες, όμως με αίτηση των ενδιαφερόμενων παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων.home page Τμήμα Πολιτικών ΜηχανικώνΔημιουργία ιστοσελίδαςΑρχική σελίδαΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations