Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων και διεξαγωγής σεμιναρίων. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, γίνεται κατά τη διάρκεια του θερινού τρίμηνου.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα και οι αντίστοιχες διδακτικές ομάδες δίνονται στον παρακάτω κατάλογο. Επιλέγοντας τον τίτλο οποιουδήποτε μαθήματος μπορούν να βρεθούν ο σκοπός, οι στόχοι και το περιεχόμενο του.

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΠΒΑ.1 Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος Κατσιφαράκης Κ.
Μυλόπουλος Ι.
Κολοκυθά Ε.

ΠΠΒΑ.2 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος Λατινόπουλος Π.
Λατινόπουλος Δ.
Μάλλιος Ζ.

ΠΠΒΑ.3 Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας Καλφακάκου Γ.
Αλεξίου Δ.
Αρετούλης Γ.
Ξενίδης Ι.

ΠΠΒΑ.4α Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Σαββαΐδης Π.
Υφαντής Ι.


ΠΠΒΑ.4β Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα Λαζαρίδου Μ.ΠΠΒΑ.4γ Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές Βαφειάδης Μ.ΠΠΒΑ.5 Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μυλόπουλος Ι.
Κολοκυθά Ε.
Τολίκας Δ.


ΠΠΒΑ.6 Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών Λατινόπουλος Π.
Θεοδοσίου Ν.


ΠΠΒΑ.7 Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων Νταρακάς Ε.
Κούγκολος Α.
Κολοβέα-Παπαχρήστου Ε.

ΠΠΒΑ.8 Μεταφορές - Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ.
Κεχαγιά Φ.


ΠΠΒΑ.9 Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία Λατινόπουλος Π.ΠΠΒΑ.10 Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού Γιαννακού Α.
Θωίδου Ε.


ΠΠΒΑ.11 Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης Κρεστενίτης Ι.
Καραμπάς Θ.

ΠΠΒΑ.12 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παράκτιων και Θαλασσίων Τεχνικών Έργων Κρεστενίτης Ι.
Καραμπάς Θ.
Λουκογεωργάκη Ε.

ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Βαφειάδης Μ.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.14 Γεωτεχνική Περιβάλλοντος Ραπτάκης Δ.
Αναστασιάδης Α.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.15 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών Τσικαλουδάκη Α.
Θεοδοσίου Θ.
Μπίκας Δ.


Από τα παραπάνω μαθήματα τα υπ΄αριθμ. 1-4 αποτελούν υποχρεωτικά μαθήματα και διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τα υπ' αριθμ. 5-8 και 10-15, αποτελούν μαθήματα επιλογής που διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πέντε μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο με δική του επιλογή. Το υπ' αριθμ. 9 μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου. Το μάθημα αυτό είναι σεμιναριακού χαρακτήρα και δεν βαθμολογείται.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν ως βασικό πτυχίο αυτό του πολιτικού μηχανικού έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης 4 επιπλέον μαθημάτων ομοιογενοποίησης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων γνώσεων τους.


Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations