Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αρετούλης Γεώργιος


Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής,Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 2001
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 2004
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 2009

Ερευνητικά πεδία:

Κοστολόγηση και οικονομική παρακολούθηση τεχνικών έργων
Απόδοση δομικών επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική ανάλυση δομικών επιχειρήσεων
Τεχνολογίες πληροφορίας και ευφυή συστήματα στη διαχείριση έργων
Στατιστική ανάλυση οικονομικών στοιχείων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
Μοντέλα πρόβλεψης

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 99 4564
e-mail: garet@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations