Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Βαφειάδης Μαργαρίτης


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1978
Dipl. d'Ingenieur S.S.H. Enseeiht, France 1980
D.E.A. en Mecanique des Fluides INPT, France 1981
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1991

Ερευνητικά πεδία:

Υδρολογία:
Ανάλυση δεδομένων
Προσομοίωση βροχόπτωσης-αποροής
Προστασία από ξηρασία και πλημμύρες
Ανάλυση κλιματικών αλλαγών

Υδροπληροφορική:
Υπολογισμός υδραυλικών δικτύων
Μαθηματικά μοντέλα ποταμών

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 99 5685
e-mail: vmarios@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations