Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1978
M. Sc. in Eng. Mechanics University of Florida, USA 1980
Πτυχιούχος Γεωλόγος ΑΠΘ 1984
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1986

Ερευνητικά πεδία:

Υπόγεια υδραυλική
Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων
Γεωθερμική ενέργεια
Ροές με ελεύθερη επιφάνεια
Υγειονομική ταφή απορριμμάτων
Ιστορία της Υδρολογίας

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2310 995634
e-mail: klkats@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations