Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κούγκολος Αθανάσιος


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ


Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ 1985
M.Sc. in Environmental Sciences, University of Okayama, Japan 1989
PhD in Environmental Sciences, University of Okayama, Japan 1992

Ερευνητικά πεδία:

Ποιότητα νερών
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 99 5638
e-mail: kungolos@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations