Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κρεστενίτης Ιωάννης


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
Διπλ ωματούχος Αγρ ονόμος -Τοπογρ άφος Μηχ ανικός ΕΜΠ 1974
M.Sc. in Hydraulics & Coastal Dynamics Strathclyde University,
UK 1978
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1986

Ερευνητικά πεδία:

Παράκτια Μηχανική
Φυσική Ωκεανογραφία
Μεταφορά φερτών υλών
Μαθηματική προσομοίωση και παρακολούθηση της παράκτιας κυκλοφορίας
Υποβρύχιοι αγωγοί και παράκτια τεχνικά έργα
Διαχείριση παράκτιων ζωνών
Δορυφορική ωκεανογραφία


Επικοινωνία:

Τηλ.: 2310 995654
e-mail: ynkrest@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations