Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Λατινόπουλος Διονύσιος


Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Πτυχιούχος Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ 2001
MSc Environmental and Resource Economics, UCL 2002
Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 2006

Ερευνητικά πεδία:

Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Οικονομικά των Υδατικών Πόρων
Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
Προστασία Περιβάλλοντος και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 994248
e-mail: dlatinop@plandevel.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations