Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Λατινόπουλος Περικλής


Θέση:

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1973
Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1980
Υφηγητής ΑΠΘ 1982

Ερευνητικά πεδία:

Προστασία περιβάλλοντος
Διαχείριση υδατικών πόρων
Προσομοίωση της ροής και μεταφοράς ρύπων σε υδροφορείς
Οικονομική αποτίμηση των υδατικών πόρων
Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 995718
e-mail: latin@civil.auth.gr

 


Περικλής Λατινόπουλος

home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations