Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Λαζαρίδου Μαρία


Θέση:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 1982
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1993

 

Ερευνητικά πεδία:

Φωτογραμμετρία
Φωτοερμηνεία
Τηλεπισκόπηση
Γεωπληροφοριακά Συστήματα στην έρευνα θεμάτων υδρολογίας, οδοποιίας-γεωτεχνικών, αστικών περιοχών, μνημείων και ιστορικών κέντρων

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2310 995760
e-mail: lazamari@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations