Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή


Θέση:

Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
Διπλ ωματούχος Πολ ιτικός Μηχ ανικός ΑΠΘ 1973
M.Sc. in Transportation, Imperial College University of London, UK 1977
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1984

Ερευνητικά πεδία:

Αλληλεπίδραση συστημάτων μεταφορών και χρήσεων γης σε αστικές περιοχές
Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων διαφορετικών χρήσεων γης
Οργάνωση και διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης
Οδική ασφάλεια και ανάλυση ατυχημάτων
Συγκοινωνιακή πολιτική και περιβάλλον
Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και ανάλυση σηματοδοτουμένων διασταυρώσεων

 

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 995 744
e-mail: mpitsiav@civil.auth.gr

 

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations