Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Σαββαΐδης Παρασκευάς


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 1976
Διδάκτωρ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 1983

 

Ερευνητικά πεδία:

Έλεγχος παραμορφώσεων τεχνικών έργων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Αποτυπώσεις κτιρίων και μνημείων
Διακρίβωση γεωδαιτικών οργάνων
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης GPS για τη μέτρηση τοπογραφικών δικτύων
Γεωδυναμικές εφαρμογές, έλεγχος κίνησης οχημάτων ή πλεουμένων με δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης
Εφαρμογές συστημάτων CAD
Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS , με έμφαση στη διαχείριση φυσικών κινδύνων
I στορική Γεωδαισία


Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 995724
e-mail: psav@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations