Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τολίκας Δημήτριος


Θέση:

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1967
Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 1973
Υφηγητής ΑΠΘ 1976

 

Ερευνητικά πεδία:

Υπόγεια υδραυλική
Υδρολογία
Ανάλυση συστημάτων
Διαχείριση υδατικών πόρων

 

Επικοινωνία:

e-mail: tolik@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations