Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ξενίδης Ιωάννης


Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1998
Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 2006

Ερευνητικά πεδία:

Οικονομική και Προγραμματισμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Οργάνωση Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Θεωρία Αποφάσεων σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Ανάλυση της Επικινδυνότητας
Ανάπτυξη Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 99 5525
e-mail: ioxen@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations