Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Υφαντής Ιωάννης


Θέση:

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 1977
Licentiate of Engineering in Radio and Space Science (MSc), Chalmers University of Technology, Sweden
Διδάκτωρ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 1987

 

Ερευνητικά πεδία:

Έρευνα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα
Διακρίβωση γεωδαιτικών οργάνων
Γεωδαιτικές μέθοδοι-μετρήσεις για την παρακολούθηση μεγάλων τεχνικών έργων και κατολισθήσεων-παραμορφώσεων της γήινης επιφάνειας
Εθνικό Κτηματολόγιο και εφαρμογές τίτλων ακινήτων
Προγραμματισμός διαφόρων γεωδαιτικών εφαρμογών
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και εφαρμογές τους
Οι εφαρμογές του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού ( GPS ) στις διάφορες Γεωδαιτικές εφαρμογές μικρής ή μεγάλης κλίμακας

 

Επικοινωνία:

Τηλ .: 2310 995745
e-mail: ifadis@civil.auth.gr

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations