"Περιβάλλον: από την εκπαίδευση στη δράση"

Επετειακή ημερίδα για τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ

Θεσσαλονίκη, 22/5/2008

Οι ομιλητές της ημερίδας

Π. Λατινόπουλος, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: ''Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσι΅η Ανάπτυξη'': Ανασκόπηση της πρώτης δεκαετίας του προγράμματος
Ε. Γουλής*, Καθηγητής Κολλεγίου Ανατόλια: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ: Χαρακτηριστικά - επαγγελ΅ατική κατάσταση - προοπτικές
Ε. Σαρτζετάκης, Αν. Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Λογιστικής και Χρη΅ατοοικονο΅ικής Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας: Περιβάλλον και επιχειρήσεις. Συστή΅ατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Το Πανεπιστή΅ιο Μακεδονίας (Μέρος Α) - (Μέρος Β)
Γ Μυλόπουλος, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Η πολιτική για το περιβάλλον στην εποχή της κλι΅ατικής αλλαγής
Ι. Γκανούλης, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Διαχείριση υδατικών πόρων: από την κλί΅ακα του πλανήτη στην κλί΅ακα της λεκάνης απορροής
Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Καθηγήτρια Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Συγκοινωνιακή πολιτική και περιβάλλον: καλές πρακτικές στον αστικό χώρο
Σ. Μπαντής, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Σύγχρονες τάσεις έρευνας στη χωρο-χρονική πρόβλεψη φυσικών κινδύνων
Γ. Καρατζάς, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης: Μακροπρόθεσ΅η στρατηγική διαχείρισης πλη΅΅υρικών φαινο΅ένων
Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ: Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Π. Σαββαΐδης, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Διαδικτυακά συστή΅ατα διαχείρισης φυσικών καταστροφών
Μ. Βαφειάδης, Αν. Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Προχωρη΅ένη έρευνα - προχωρη΅ένες ΅εθοδολογίες - προχωρη΅ένες 'ατυχίες' (και πώς να τις αποφύγου΅ε!)
Γ. Κρεστενίτης, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη. Η συ΅βολή των ΅εταπτυχιακών σπουδών
Κ. Κατσιφαράκης, Καθηγητής Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Μεταπτυχιακή διπλω΅ατική εργασία: τυπική ή ουσιαστική διαδικασία
Συζήτηση - Κλείσι΅ο η΅ερίδας

* Απόφοιτος του ΠΜΣ "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσι΅η Ανάπτυξη"
  Σύντομο ιστορικό  
  Ανασκόπηση 1997-2017  
  Υποδομές  
  Βιβλιοθήκη  
  Απόφοιτοι  
 

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

 
  Διπλωματικές εργασίες  
  Προσκεκλημένοι ομιλητές  
  Σχετικά άρθρα & ομιλίες  
  Επετειακή Ημερίδα 2008  
  Επετειακή Εκδήλωση 2017  
 

Το ΠΠΒΑ με αριθμούς

 
home page Τμήμα Πολιτικών ΜηχανικώνΔημιουργία ιστοσελίδαςΑρχική σελίδαΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations