Δομή και Λειτουργία

Σύντομο ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Η ίδρυση του προγράμματος έγινε με την Υπουργική Απόφαση Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739 τ.Β΄/17-7-1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 160938/Β7/7-10-2014 (ΦΕΚ 2754 τ.Β΄/15-10-2014). Από θεσμική λοιπόν άποψη, η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στις διατάξεις της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

Η προχωρημένου επιπέδου αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εναρμονίζεται πλήρως με την κύρια αποστολή του, που είναι η εκπαίδευση μέσω της παραγωγής, προώθησης και μετάδοσης της επιστημονικής τεχνολογικής γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και συμμετοχή στη παραγωγική διαδικασία προς τη κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας.

Η απρόσκοπτη και επιτυχής λειτουργία του προγράμματος μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται από:

(α) τις ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις διαφόρων τύπων που έχουν διεξαχθεί ως τώρα,
(β) τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από αποφοίτους όχι μόνο πολυτεχνικών σχολών αλλά και πληθώρας άλλων αποφοίτων σχολών θετικής κατεύθυνσης,
(γ) την ιδιαίτερα θετική επίπτωση των συγκεκριμένων σπουδών στην επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του προγράμματος και
(δ)

τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της συνεργασίας των αποφοίτων του προγράμματος με το ακαδημαϊκό προσωπικό σε επίπεδο παραγωγής ερευνητικού έργου (δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές κλπ).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μέχρι σήμερα αποφοίτων του προγράμματος μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

(α) Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία νέοι επιστήμονες που ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την πρόσφατη τριετία, πριν από την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα. Όμως σημαντικό είναι και το ποσοστό ώριμων επαγγελματιών, στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
(β) Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι κατά τα 2\3 πολιτικοί μηχανικοί και κατά το 1\3 πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων.
(γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα και κατά συνέπεια η αποφοίτηση από αυτό γυναικών είναι ιδιαίτερα υψηλή και κυμαίνεται σε ποσοστά που ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 60%. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από ένα Τμήμα, στις προπτυχιακές σπουδές του οποίου η ζήτηση και συμμετοχή των δύο φύλων είναι ποσοτικά η ακριβώς αντίστροφη.

 
  Σύντομο ιστορικό  
  Ανασκόπηση 1997-2017  
  Υποδομές  
  Βιβλιοθήκη  
  Απόφοιτοι  
 

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

 
  Διπλωματικές εργασίες  
  Προσκεκλημένοι ομιλητές  
  Σχετικά άρθρα & ομιλίες  
  Επετειακή Ημερίδα 2008  
  Επετειακή Εκδήλωση 2017  
 

Το ΠΠΒΑ με αριθμούς

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations